Nagradna igra Kupi TCL televizor i osvoji Honda skuter!

Objavljeno: 31.03.2019.

Ostale nagrade su TCL 55DC760 i TCL 40DS500 televizori.

Izbor TCL televizora pogledajte ovdje.

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je nakon kupnje TCL televizora ispuniti prijavnicu i ubaciti u predviđenu kutiju ili prilikom kupnje putem web shopa prijavnicu ispuniti uz asistenciju osoblja.

Nagradna igra traje od 1.4. do 30.6.2019.

Detaljan pravilnik pročitajte u nastavku:

PRAVILA NAGRADNE IGRE
Kupi TCL TV i osvoji Honda skuter

Članak 1.
PRIREĐIVAČ

Priređivač nagradne igre pod nazivom  Kupi TCL TV i osvoji Honda skuter je Fliba d.o.o. iz D.Stupnika, Gospodarska 5, OIB: 30777726033.

Članak 2.
TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se priređuje u razdoblju od 1.4.2019. do 30.6.2019. godine na teritoriju
Republike Hrvatske sastoji se od jednog kola.
Nagradna igra se priređuje u svrhu promidžbe TCL TV uređaja te unapređenja prodaje navedene marke televizora.

Članak 3.
UVJETI I PRAVO SUDJELOVANJA U NAGRADNOJ IGRI

Nagradna igra počinje od ponedjeljka 1.4.2019. i traje do nedjelje 30.6.2019.
U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi koji su za vrijeme trajanja igre kupili TCL televizor u Emmezeta prodajnim centrima i putem web shopa uz asistenciju Emmezeta prodajnog osoblja. Za sudjelovanje je potrebno da sudionici ostave svoje osobne podatke ime, prezime, adresu stanovanja, e-mail adresu, broj telefona i broj računa kupljenog TCL televizora. Kupac podatke ispunjava na prijavnicu koja se nalazi na blagajni Emmezeta prodajnog mjesta, te je ubacuje u previđenu kutiju također lociranu u Emmezeta prodajnom mjestu.
Kupac je dužan čuvati račun kupljenog televizora kao dokaz o sudjelovanju u nagradnoj igri.
U bubanj za izvlaćenje ulaze sve prijavnice s točnim i potpunim podacima koje su ispunjene i ostavljene u kutiji zaključno s 30.6. u 21:00 sat.
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke Priređivača s užom obitelji; članovi
komisije i osobe koje prate regularnost nagradne igre i dodjeljivanje nagrada te članovi
njihove uže obitelji i osobe koje su u vrijeme trajanja nagradne igre bile ili su po njenom
završetku zaposlene u tvrtkama koje su na bilo koji način surađivale u pripremi i realizaciji
nagradne igre.

Članak 4.
NAČIN UPOZNAVANJA S PRAVILIMA NAGRADNE IGRE

Prije početka priređivanja nagradne igre, pravila nagradne igre biti će objavljena na internet
stranici www.emmezeta.hr u uz navođenje klase i urudžbenog broja i datuma izdavanja
suglasnosti Ministarstva financija.


Članak 5.
NAGRADNI FOND

Glavna nagrada:

Honda Forza scooter (125 ccm), MPC: 36.000,00 kn

Sporedne nagrade:

TCL televizor 55DC760, MPC: 5.999,00 kn
TCL televizor 40DS500, MPC: 2.199,00 kn

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 44.198,00 kn. Priređivač se obvezuje uplatiti iznos od 2.209,90kn, što predstavlja 5% vrijednosti nagradnog fonda, u korist Hrvatskog crvenog križa. Nagrade nisu zamjenjive za novac. Dobitnici nemaju pravo zahtjevati drugačije nagrade ili u većim iznosima od onih pravilima utvrđenih.

Članak 6.
IZVLAĆENJE DOBITNIKA

Izvlaćenje dobitnika održat će se u PJ priređivača na adresi Velimira Škorpika 25, Zagreb, Jankomir, 8.7.2019. godine u 14 sati u prisustvu tročlane komisije imenovane od strane Priređivača.

Članak 7.
OPĆE ODREDBE

Ispravnost dostavljenih podataka za utvrđivanje identiteta dobitnika i ispravnost izvlaćenja
dobitnika nadgledat će tročlana komisija imenovana od strane priređivača.
O tijeku izvlaćenja vodi se zapisnik koji mora sadržavati mjesto i vrijeme izvlaćenja, klasu i
urudžbeni broj, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv elektroničkog medija u kojem
su pravila objavljena, imena i prezimena i adrese članova komisije, naćin izvlaćenja
dobitnika, te naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnika. Zapisnik potpisan od svih članova komisije dostavlja se Ministarstvu financija u roku 8 dana od dana izvlaćenja dobitnika nagrada. Zapisnik potpisuju svi članovi komisije.


Članak 8.
OBJAVA DOBITNIKA

Imena dobitnika bit će objavljena na Internet stranici www.emmezeta.hr u roku od 15
(petnaest) dana od dana izvlaćenja. Dobitnici nagrada bit će obaviješteni pisanim putem u
roku 8 (osam) dana od dana izvlaćenja.

 


Članak 9.
NAĆIN PREUZIMANJA NAGRADA, IDENTIFIKACIJA DOBITNIKA

Nagrade se preuzimaju u najbližem prodajnom centru Emmezete: Zagreb, D.Stupnik,
Rijeka, Slavonski Brod, Osijek, Split, Dubrovnik, Zadar, Varaždin, Pula uz predočenje osobne iskaznice. Troškovi dostave nagrade na kućnu adresu nisu uključeni u vrijednost nagrada.
Dobitnik je dužan prilikom preuzimanja nagrade predočiti račun za kupljeni televizor ćiji broj odgovara broju računa na prijavnici.
Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik potpisuje zapisnik o preuzetim nagradama. Rok za preuzimanje nagrade je 30 dana od primitka pisane obavijesti o dobitku. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.
U slućaju da dobitnik iz bilo kojeg razloga nije u mogučnosti osobno preuzeti nagradu, ista
će biti predana trećoj osobi, koja će na temelju punomoći ovjerene kod javnog bilježnika moći preuzeti nagradu u ime dobitnika.
Ako dobitnik ne preuzme nagradu u navedenom roku biti će ponovno obaviješten i nagrade
će moći podići u roku 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. S nagradama koje ne
budu realizirane postupiti će se u skladu s Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09) i
Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 08/10).
U slučaju da se u nagradnu igru ukljući manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene
nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo
sudionika. S nedodjeljenim nagradama postupiti će se u skladu s Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 08/10).

Članak 11.
KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA SUDIONIKA NAGRADNE IGRE

Sudjelovanjem u nagradnoj igri, sudionici su suglasni da se njihova e-mail adresa, njihovo
ime, adresa, broj telefona koriste isključivo za elektronićko i fizičko obavještavanje vezano za nagradnu igru kao i za informiranje o novostima, posebnim akcijama i ponudama, te se neće prosljeđivati, davati na uvid ili korištenje neovlaštenim trečim osobama. Korisnik u svakom trenutku ima pravo odustati od primanja takvih poruka s time da o tome mora obavijestiti priređivača putem e-maila.
U slućaju pravnog spora između organizatora i sudionika nadležan je Opčinski sud u Zagrebu.

Članak 12.
MOGUČNOST PREKIDA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije
odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti ili izbjeći.
Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem web stranice www.emmezeta.hr.

Članak 13.
VALJANOST PRAVILA NAGRADNE IGRE

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila
počinju vrijediti nakon što Ministarstvo Financija RH na njih da suglasnost i budu
objavljena na internet stranici www.emmezeta.hr.

Članak 14.
RIJEŠAVANJE SPOROVA
U slučaju spora između priređivača i sudionika nadležan je Opčinski sud u Zagrebu.


KLASA: UP/I-460-02/19-01/161

Za priređivača
Predsjednik uprave
Slobodan Školnik

 

U Zagrebu, 12. ožujka 2019.