Nagradna igra "Kupi Vivax uređaj i osvoji MS Energy električni bicikl"!

Kupite li u Emmezeti bilo koji VIVAX uređaj u razdoblju od 1.9. do 30.9.2019. možete osvojiti MS Energy Atom A1 električni bicikl u vrijednosti 8.999,99 kuna!

Ostale nagrade su:

 • Vivax UHD Smart TV 55UHD96T2S2SM, MPC: 4.499,99 KN
 • Vivax Cool R DESIGN ACP-12CH35AERI RED, klima uređaj, MPC: 3.599,99 KN
 • Vivax Fly 5 lite, mobilni uređaj, MPC: 899,99 KN
 • Vivax usisavač VC-7004, MPC: 699,99 KN
 • Vivax stupni ventilator TF-111LD, MPC: 499,99 KN

Izbor VIVAX uređaja pogledajte ovdje.

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je nakon kupnje bilo kojeg VIVAX uređaja ispuniti prijavnicu i ubaciti u predviđenu kutiju ili prilikom kupnje putem web shopa prijavnicu ispuniti uz asistenciju osoblja.

Nagradna igra traje od 1.9. do 30.9.2019.

Detaljan pravilnik pročitajte u nastavku:

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

“Kupi VIVAX uređaj i osvoji MS Energy električni bicikl“

Članak 1. PRIREĐIVAČ

Priređivač nagradne igre pod nazivom “Kupi VIVAX uređaj i osvoji MS Energy električni bicikl“ je Fliba d.o.o. iz D.Stupnika, Gospodarska 5, OIB: 30777726033.

 Članak 2. TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se priređuje u razdoblju od 1.9.2019. do 30.9.2019. godine na teritoriju Republike Hrvatske, te se sastoji od jednog kola. Nagradna igra se priređuje u svrhu promidžbe VIVAX uređaja te unapređenja prodaje navedene marke.

 Članak 3. UVJETI I PRAVO SUDJELOVANJA U NAGRADNOJ IGRI

Nagradna igra počinje od nedjelje 1.9.2019. i traje do ponedjeljka 30.9.2019. U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi koji su za vrijeme trajanja igre kupili VIVAX uređaj u Emmezeta prodajnim centrima i putem web shopa uz asistenciju Emmezeta prodajnog osoblja. Za sudjelovanje je potrebno da sudionici ostave svoje osobne podatke ime, prezime, adresu stanovanja, e-mail adresu, broj telefona i broj računa kupljenog VIVAX uređaja. Kupac podatke ispunjava na prijavnicu koja se nalazi na blagajni Emmezeta prodajnog mjesta, te je ubacuje u previđenu kutiju također lociranu u Emmezeta prodajnom mjestu. Kupac je dužan čuvati račun kupljenog VIVAX uređaja kao dokaz o sudjelovanju u nagradnoj igri. U bubanj za izvlačenje ulaze sve prijavnice s točnim i potpunim podacima koje su ispunjene i ostavljene u kutiji zaključno s 30.9. u 21:00 sat. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke Priređivača s užom obitelji; članovi komisije i osobe koje prate regularnost nagradne igre i dodjeljivanje nagrada te članovi njihove uže obitelji i osobe koje su u vrijeme trajanja nagradne igre bile ili su po njenom završetku zaposlene u tvrtkama koje su na bilo koji način surađivale u pripremi i realizaciji nagradne igre.

 Članak 4. NAČIN UPOZNAVANJA S PRAVILIMA NAGRADNE IGRE

Prije početka priređivanja nagradne igre, pravila nagradne igre biti će objavljena na internet stranici www.emmezeta.hr u uz navođenje klase i urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija.

 Članak 5. NAGRADNI FOND

Glavna nagrada:

 1. MS Energy Atom A1 električni bicikl, MPC: 8.999,99 kn

 Sporedne nagrade:

 1. Vivax UHD Smart TV 55UHD96T2S2SM, MPC: 4.499,99 KN
 2. Vivax Cool R DESIGN ACP-12CH35AERI RED, klima uređaj, MPC: 3.599,99 KN
 3. Vivax Fly 5 lite, mobilni uređaj, MPC: 899,99 KN
 4. Vivax usisavač VC-7004, MPC: 699,99 KN
 5. Vivax stupni ventilator TF-111LD, MPC: 499,99 KN

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 19.199,94 kn. Priređivač se obvezuje uplatiti iznos od 959,99 kn što predstavlja 5% vrijednosti nagradnog fonda, u korist Hrvatskog crvenog križa. Nagrade nisu zamjenjive za novac. Dobitnici nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim iznosima od onih pravilima utvrđenih.

 Članak 6. IZVLAČENJE DOBITNIKA 

Izvlačenje dobitnika održat će se u PJ priređivača na adresi Velimira Škorpika 25, Zagreb, Jankomir, 9.10.2019. godine u 14 sati u prisustvu tročlane komisije imenovane od strane Priređivača.

 Članak 7. OPĆE ODREDBE

Ispravnost dostavljenih podataka za utvrđivanje identiteta dobitnika i ispravnost izvlačenja dobitnika nadgledat će tročlana komisija imenovana od strane priređivača. O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik koji mora sadržavati mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu i urudžbeni broj, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv elektroničkog medija u kojem su pravila objavljena, imena i prezimena i adrese članova komisije, način izvlačenja dobitnika, te naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnika. Zapisnik potpisan od svih članova komisije dostavlja se Ministarstvu financija u roku 8 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada. Zapisnik potpisuju svi članovi komisije.

 Članak 8. OBJAVA DOBITNIKA

Imena dobitnika bit će objavljena na Internet stranici www.emmezeta.hr u roku od 15 (petnaest) dana od dana izvlačenja. Dobitnici nagrada bit će obaviješteni pisanim putem u roku 8 (osam) dana od dana izvlačenja.

 Članak 9. NAČIN PREUZIMANJA NAGRADA, IDENTIFIKACIJA DOBITNIKA

Nagrade se preuzimaju u najbližem prodajnom centru Emmezete: Zagreb, D.Stupnik, Rijeka, Slavonski Brod, Osijek, Split, Dubrovnik, Zadar, Varaždin, Pula uz predočenje osobne iskaznice. Troškovi dostave nagrade na kućnu adresu nisu uključeni u vrijednost nagrada. Dobitnik je dužan prilikom preuzimanja nagrade predočiti račun za kupljeni VIVAX uređaj čiji broj odgovara broju računa na prijavnici. Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik potpisuje zapisnik o preuzetim nagradama. Rok za preuzimanje nagrade je 30 dana od primitka pisane obavijesti o dobitku. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku. U slučaju da dobitnik iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti osobno preuzeti nagradu, ista će biti predana trećoj osobi, koja će na temelju punomoći ovjerene kod javnog bilježnika moći preuzeti nagradu u ime dobitnika. Ako dobitnik ne preuzme nagradu u navedenom roku biti će ponovno obaviješten i nagrade će moći podići u roku 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. S nagradama koje ne budu realizirane postupiti će se u skladu s Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 08/10). U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nedodjeljenim nagradama postupiti će se u skladu s Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 08/10).

 Članak 11. KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA SUDIONIKA NAGRADNE IGRE

Sudjelovanjem u nagradnoj igri, sudionici su suglasni da se njihova e-mail adresa, njihovo ime, adresa, broj telefona koriste isključivo za elektroničko i fizičko obavještavanje vezano za nagradnu igru kao i za informiranje o novostima, posebnim akcijama i ponudama, te se neće prosljeđivati, davati na uvid ili korištenje neovlaštenim trećim osobama. Korisnik u svakom trenutku ima pravo odustati od primanja takvih poruka s time da o tome mora obavijestiti priređivača putem e-maila. U slučaju pravnog spora između organizatora i sudionika nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

 Članak 12. MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem web stranice www.emmezeta.hr.

 Članak 13. VALJANOST PRAVILA NAGRADNE IGRE

Sudionik koi sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo Financija RH na njih da suglasnost i budu objavljena na internet stranici www.emmezeta.hr.

 Članak 14. RIJEŠAVANJE SPOROVA

U slučaju spora između priređivača i sudionika nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Klasa: UP/I-460-02/19-01/502                 

Urudžbeni broj: 513-07-21-01/19-2

 Za priređivača

Predsjednik uprave

Slobodan Školnik

U Zagrebu, 7.8.2019.

 

Objavljeno: 01.09.2019.