Nagradni natječaj "Boschanstveno proljeće!"

Objavljeno: 12.04.2019.

Za sudjelovanje je potrebno zapratiti naš Facebook profil te na istom u komentar objave o nagradnom natječaju “Boschanstveno proljeće!” podijeliti sliku i kreativan recept vašeg omiljenog uskršnjeg obroka, a mi ćemo najkreativnije odgovore nagraditi sljedećim nagradama:

• 1. NAGRADA za osvojeno prvo mjesto – Kuhinjski uređaj OptiMUM u vrijednosti 5.799,00 kn

• 2. NAGRADA za osvojeno drugo mjesto – Ručni mikser MFQ u vrijednosti 419,00 kn

• 3. NAGRADA za osvojeno treće – Štapni mikser MSM u vrijednosti 239,00 kn

Nagradni natječaj traje od 12. do 30. travnja 2019.
Dobitnici nagrada biti će objavljeni 10. svibnja 2019. godine na našim Facebook i Webstranicama.

U nastavku pročitajte detaljna pravila i uvjete nagradnog natječaja “Boschanstveno proljeće!”

PRAVILA I UVJETI SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU „Boschanstveno proljeće!“

1. OPĆENITO

Ova pravila određuju pravila i uvjete sudjelovanja u nagradnom natječaju „Boschanstveno proljeće!“ (u nastavku: Nagradni natječaj) koji organizira trgovačko društvo FLIBA d.o.o., Gospodarska 5, Donji Stupnik 10255 (Grad Zagreb), OIB:30777726033, (u nastavku: Organizator).

Za pravilno sudjelovanje u ovom Nagradnom natječaju potrebno je u periodu od12.04.2019. do 30.04.2019.g., na Facebooku Emmezete u kometar objave za nagradni natječaj upisati kreativni recept i sliku recepta, a najkreativniji dobivaju nagradu.

O odabiru najkreativnijeg recepta/komentara odlučiti će marketing tim Organizatora, te će najkreativniji biti objavljen na Facebook stranici Emmezeta Hrvatska.

Organizator će objaviti ime i prezime pobjednika Nagradnog natječaja objavljivanjem na Facebook stranici https://www.emmezeta.hr/ i https://www.facebook.com/emmezeta.hr/ radi zaštite svog legitimnog interesa.

2. TRAJANJE NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj počinje 12.04.2019. godine i završava 30.04.2019. godine u ponoć (prema vremenskoj zoni Organizatora).

3. OBJAVA PRAVILA

Pravila Nagradnog natječaja objavljena su na stranici https://www.emmezeta.hr/ te stupaju na snagu s danom početka Nagradnog natječaja.

4. TKO MOŽE SUDJELOVATI

Ovaj nagradni natječaj odnosi se samo na potrošače u smislu Zakona o zaštiti potrošača.

Osobe zaposlene od Organizatora i od subjekata koje su izravno povezane s implementacijom Nagradnog natječaja i članovi njihove najbliže obitelji ne mogu sudjelovati u Nagradnom natječaju.

Sudionici jamče da su informacije dane za potrebe Nagradnog natječaja točne i istinite.

5. NAČIN SUDJELOVANJA

Svaki potrošač koji želi sudjelovati u Nagradnom natječaju mora na internetskoj stranici https://www.facebook.com/emmezeta.hr/ komentirati objavu vezanu uz Nagradni natječaj.

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, smatrat će se da sudionik neopozivo i bezuvjetno prihvaća pravila i uvjete sudjelovanja u Nagradnom natječaju.

6. NAGRADE 
• 1. NAGRADA za osvojeno prvo mjesto – Kuhinjski uređaj OptiMUM, 1 komad
https://www.bosch-home.com/hr/popis-proizvoda/univerzalni-kuhinjski-aparati/kuhinjski-aparati-mum/kuhinjski-aparati-optimum/MUM9BX5S22
• 2. NAGRADA za osvojeno drugo mjesto – Ručni mikser MFQ, 1 komad
https://www.bosch-home.com/hr/popis-proizvoda/pomoc-kod-kuhanja/rucni-mikseri/styline/MFQ40304?search=MFQ40304 
• 3. NAGRADA za osvojeno treće – Štapni mikser MSM, 1 komad 
https://www.bosch-home.com/hr/popis-proizvoda/pomoc-kod-kuhanja/stapni-mikseri/ergomixx/MSM64010?search=MSM64010

Nagrade nije moguće zamijeniti za novčanu protuvrijednost ili drugi proizvod.

Organizator će u periodu od 12.04.2019. do 30.04.2019. odabrati 3 pobjednika, kojima će biti podjeljene nagrade.

Izbor pobjednika Nagradnog natječaja neće biti javan. Izbor će provesti tročlana komisija koja će o izboru sastaviti i potpisati zapisnik.

Zapisnik će obuhvaćati sljedeće informacije: 
● datum, vrijeme i mjesto izbora; 
● prisutni članovi komisije za nadzor izbora; 
● imena pobjednika.

Rezultati izbora su konačni. Ne postoji mogućnost žalbe. Svi koji su na https://www.facebook.com/emmezeta.hr/ komentirali objavu (napisali recept + sliku recepta) vezanu uz Nagradni natječaj biti će uključeni u Nagradni natječaj.

Svaka osoba može samo jedanput sudjelovati u ovom Nagradnom natječaju i može osvojiti samo jednu nagradu.

Organizator će pobjednike obavijestiti putem e-pošte koju su osigurali proslijeđivanjem potrebnih podataka u Nagradnom natječaju unutar jednog dana od završetka izbora, a imena pobjednika biti će objavljena na web stranici https://www.emmezeta.hr/ i Emmezeta Facebook stranici (https://www.facebook.com/emmezeta.hr/) dana10.05.2019. godine.

Pobjednici su obvezni potvrditi primitak nagrade unutar 15 dana od primitka obavijesti i osigurati dodatne osobne podatke nužne za dostavu nagrade (prezime, ime, poštansku adresu), koji su potrebni isključivo za dostavu nagrade, putem inbox-a službenog Emmezeta profila.

Pobjednici će biti obaviješteni o načinu primitka nagrade nakon prosljeđivanja potrebnih podataka Organizatoru Nagradnog natječaja.

U slučaju da pobjednici ne proslijede svoje podatke Organizatoru na vrijeme, smatrat će se da su se odrekli nagrade i time Organizator nema obveza prema njima.

7. PRIMITAK NAGRADE

Organizator će dobitnicima poslati detaljne informacije o primitku nagrade elektroničkom poštom. Nagrade su namijenjene isključivo izabranim pobjednicima i ne mogu se prenijeti na drugu osobu.

8. OSTALE ODREDBE

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost i/ili obvezu prema pobjednicima i sudionicima za bilo kakve neželjene posljedice koje bi sudionici mogli trpjeti zbog sudjelovanja u Nagradnom natječaju, niti za bilo kakve posljedice uporabe nagrada.

Za tumačenje pravila ovog Nagradnog natječaja odgovoran je Organizator. Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju sudionik prihvaća ova pravila i suglasan je s njima. Rezultati izbora pobjednika su konačni i nema mogućnosti prigovora na njih sukladno ovim pravilima. Ova pravila predstavljaju ekskluzivna pravila za organizaciju Nagradnog natječaja, sudjelovanje u Nagradnom natječaju, te dodjelu nagrada. Sva ostala neposredna i posredna objašnjenja ili priopćenja od strane Organizatora Nagradnog natječaja su informativni sažetak ovih pravila i upoznavanje s Nagradnim natječajem.

U slučaju kršenja ili pokušaja kršenja u ovim pravilima navedenih uvjeta, svaki sudionik je Organizatoru i/ili trećim osobama odgovoran za svaku nastalu štetu. Organizator u tom slučaju zadržava pravo da bez bilo kakvih obaveza prema sudioniku ne dozvoli i/ili ga bilo kada za vrijeme trajanja Nagradnog natječaja isključi iz nastavka Nagradnog natječaja. Ova odredba se primjenjuje i nakon završetka Nagradnog natječaja.

Sudionik Nagradnog natječaja preuzima svu odgovornost za korištenje nagrade koju je osvojio na Nagradnom natječaju.

Organizator ne snosi nikakve troškove koji kod sudionika mogu nastati zbog sudjelovanja u Nagradnom natječaju.

Odluka Organizatora o svim pitanjima u vezi Nagradnog natječaja i s njim povezanim pravilima je konačna i vrijedi za sve sudionike.

Organizator zadržava pravo na promjenu pravila, ukoliko to zahtijevaju tehnički ili komercijalni uvjeti ili uzroci od strane javnosti. O svim promjenama i novostima Nagradnog natječaja Organizator će sudionike obavijestiti.

9. ZAŠTITA PRIVATNOSTI I OSOBNIH PODATAKA SUDIONIKA NAGRADNOGNATJEČAJA

Osobne podatke sudionika Nagradnog natječaja obrađuje Organizator – FLIBA d.o.o., Gospodarska 5, Donji Stupnik 10255 (Grad Zagreb), OIB: 30777726033, u svojstvu voditelja obrade osobnih podataka. BSH kućanski uređaji d.o.o. se obvezuje prilikom provedbe Nagradnog natječaja s prikupljenim osobnim podacima postupati sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679, slijedom čega svim sudionicima Nagradnog natječaja u nastavku dostavlja informacije o obradi njihovih osobnih podataka.

Osobni podaci sudionika Nagradnog natječaja obrađuju se u sljedeće svrhe: 
● za implementaciju i provedbu ovog Nagradnog natječaja, 
● kako bi ih obavijestio o ishodu Nagradnog natječaja, 
● kako bi objavio imena pobjednika na web stranici https://www.emmezeta.hr/ i Facebook stranici Emmezeta https://www.facebook.com/emmezeta.hr/.

Osobni podaci sudionika Nagradnog natječaja obrađuju se temeljem njihove dobrovoljne i nedvosmislene privole dane u skladu s točkom 10. ovih Pravila. Prikupljeni osobni podaci ne prenose se u treće zemlje.

Prikupljeni osobni podaci sudionika natječaja čuvat će se do završetka Nagradnog natječaja te 30 dana po njegovom završetku, nakon čega će biti trajni izbrisani osim u slučaju da Organizator ima legitiman interes za njihovim duljim čuvanjem, primjerice, u slučaju prigovora sudionika ili sudskog postupka.

Svaki sudionik u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka ima pravo na pristup, ispravak, brisanje i ograničavanje obrade osobnih podataka koje se na njega odnose, kao i pravo na ulaganje prigovora na obradu i pravo na prenosivost podataka. Prigovor na obradu osobnih podataka sudionik može podnijeti i Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Sudionici mogu svoja prava ostvariti obraćanjem službeniku za zaštitu osobnih podataka.

10. PRIVOLA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju, sudionik daje svoju dobrovoljnu i nedvosmislenu suglasnost za obradu svojih osobnih podataka u svrhe i na način kako je to navedeno u ovim pravilima. Davanje osobnih podataka sudionika Nagradnog natječaja preduvjet je sudjelovanja te, bez navedenog, nije moguće sudjelovanje u Nagradnom natječaju.

Sudionik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu slanjem zahtjeva službeniku za z“aštitu osobnih podataka”:https://www.emmezeta.hr/zop/ 
Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka prije povlačenja privole. U slučaju povlačenja privole za obradom osobnih podataka, sudionik neće moći sudjelovati u Nagradnom natječaju.

FLIBA d.o.o.
Gospodarska 5
Donji Stupnik 10255 (Grad Zagreb)