Opći uvjeti korištenja Emmezeta klub kartice

Izdavanje

Izdavatelj Emmezeta.hr klub kartice je Fliba d.o.o. Kartica je vlasništvo izdavatelja. Kartica se korisniku izdaje besplatno, preuzima se na prodajnom mjestu te se aktivira prvom kupovinom. Kupcima koji obavljaju kupnju preko web shopa kartica se nakon prve kupovine i obrađenog zahtjeva šalje na kućnu adresu. Korisnikom kartice može postati svaka punoljetna osoba koja ispuni pristupnicu na prodajnim mjestima Emmezete ili na internetskim stranicama www.emmezeta.hr i pritom stavi na raspolaganje obavezne podatke navedene u pristupnici za Emmezeta.hr klub. Kartica se izdaje na neodređeno vrijeme i vrijedi do opoziva. Emmezeta.hr klub kartica glasi na donositelja te se broj s kartice naknadno veže uz podatke s pristupnice. Ako nakon ispunjenja pristupnice donositelj promijeni osobne podatke dužan je o tome obavijestiti izdavatelja pisanim putem ili ih osobno promijenti na internetskim stranicama www.emmezeta.hr. Preuzimanjem kartice korisnik prihvaća ove Opće uvjete poslovanja.

Prikupljanje nagradnih bodova

Kartica nije prenosiva te ne predstavlja sredstvo plaćanja. Kartica ne obvezuje korisnika na kupnju. Kartica služi za prikupljanje bodova te se aktivira prvom kupnjom u dućanu. U web shopu kartica se zatraži nakon obavljene prve kupovine, te se aktivira naknadno, nakon obrađenog zahtjeva. Bodovi ne mogu biti zamijenjeni za gotovinu. Karticu je potrebno predočiti prije zaključenja računa na blagajni na prodajnim mjestima izdavatelja. Naknadni unos bodova i prebacivanje bodova na druge kartice nije moguć. Prilikom plaćanja gotovinom za svakih potrošenih 100,00 kn po jednom računu, korisnik ostvaruje pravo na 2 boda. Plaćanje istog iznosa karticama donosi 1 bod. Prikupljeni bodovi se zbrajaju, vidljivi su na slipu računa i na www.emmezeta.hr unutar korisničkog profila. Plaćanje Emmezeta poklon bonovima ne generira bodove. Iskorištavanje bodova plaćanjem poklon bonovima nije moguće. Povezivanje kartice s korisničkim profilom neophodno je za daljnje skupljanje bodova kupnjom u web shopu, a za kupnje u dućanu je fakultativno i služi isključivo za praćenje bodovnog stanja. Prilikom kupnje u dućanu novi bodovi iskoristivi su ili dan nakon obavljene isporuke ili sljedeći radni dan ako je kupljena roba odmah i preuzeta. Prilikom kupnje u web shopu novi bodovi iskoristivi su dan nakon obavljene isporuke robe. Emmezeta.hr klub bodovi prestaju vrijediti po isteku dvije godine od dana kada su prikupljeni te će najkasnije s zadnjim datumom u tom mjesecu svi bodovi stariji od dvije godine biti izbrisani s kartice. Prikupljene bodove korisnik može zamijeniti za aktualne pogodnosti predviđene u Emmezeta.hr klub programu. Pogodnosti se ne zbrajaju. Cijena dostave i/ili montaže ne ulazi u obračun bodova. Za početak korištenja pogodnosti potrebno je biti registrirani član kluba te sakupiti minimalno 50 bodova. Pojedinosti o aktualnim pogodnostima dostupne su na internetskim stranicama www.emmezeta.hr, tiskanim promotivnim materijalima i na prodajnim mjestima.

Zaštita osobnih podataka

Svrha prikupljanja, obrade i prosljeđivanja osobnih podataka korisnika je isključivo omogućavanje pogodnosti koje korisniku pruža Emmezeta.hr klub program, te u marketinške svrhe za slanje informacija o prikupljenim bodovima i pogodnostima koje za članove kluba omogućava Emmezeta.hr klub. Korisnik kartice prihvaća da ga Emmezeta obavještava o promotivnim aktivnostima i pogodnostima za članove za vrijeme važenja kartice. Osobni podaci korisnika prikupljaju se, obrađuju i koriste u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te se ne razmjenjuju s drugim korisnicima. Korisnik ima pravo u svakom trenutku odustati od dane privole i zatražiti prestanak daljnje obrade njegovih podataka opozivom svoje izjave o suglasnosti i vraćanjem kartice izdavatelju. U tom slučaju prestaje biti korisnikom kartice i ne može više koristiti predviđene pogodnosti.

Izmjene Općih uvjeta poslovanja

Izdavatelj zadržava pravo da u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave ukine pojedinačnu karticu, povuče kartice iz opticaja te da promijeni ili u potpunosti ukine elemente Emmezeta.hr klub programa ili cijeli program bez prethodne najave. Sve izmjene i dopune Općih uvjeta poslovanja izdavatelj će objaviti na internetskim stranicama www.emmezeta.hr. Izmjene stupaju na snagu protekom roka od 14 dana od dana objave, a smatraju se prihvaćenima ako korisnik u tom roku ne vrati karticu izdavatelju niti pisanim putem otkaže korištenje kartice. Svi bodovi pogodnosti u tom slučaju također se moraju iskoristiti u roku od 14 dana, nakon čega prestaju vrijediti.

Završne odredbe

Korisnik ima pravo u svako doba pisanim putem otkazati korištenje kartice, uz povrat kartice. Otkaz vrijedi od trenutka kada izdavatelj primi obavijest o otkazu i vraćenu karticu. Popunjavanjem pristupnice korisnik pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuje da neće zloupotrebljavati karticu Emmezeta.hr kluba, status člana i mehanizam skupljanja i iskorištavanja nagradnih bodova. U slučaju gubitka ili krađe kartice korisnik je obavezan nestanak kartice prijaviti pisanim putem na e-mail: klub@emmezeta.hr ili na adresu Fliba d.o.o. Svilajska 36, 31000 Osijek s naznakom “za Emmezeta.hr klub”. Popunjavanjem Pristupnice korisnik bezuvjetno prihvaća Opće uvjete poslovanja.

Zamjenska kartica

Nakon primitka obavijesti o ukradenoj/nestaloj kartici Izdavatelj će provjeriti bodovno stanje te blokirati prijavljenu karticu. Korisniku će u roku od 6 tjedana biti napravljena nova kartica i na nju prebačeni bodovi utvrđeni na dan prijave. Ukoliko je kartica zlorabljena i bodovi iskorišteni prije primitka pisane obavijesti Izdavatelj ne odgovara za izgubljene bodove i oni se ne mogu vratiti korisniku. Novu karticu korisnik će preuzeti na prodajnom mjestu u roku 6 tjedana od predaje zahtjeva, a po primljenoj obavijesti (e.mailom/telefonom) da je kartica gotova i spremna za preuzimanje.