locationsMoja trgovina
user-profile
Moj profil

cart

EMMEZETA Poklon bon uvjeti

primjenjuju se na poklon bonove do isteka njihove valjanost, a najkasnije 90 dana od 30.rujna 2020.

OPĆI UVJETI

Općim uvjetima poslovanja s Poklon bonovima društvo FLIBA d.o.o. Donji Stupnik, Gospodarska 5 (u daljnjem tekstu: Društvo) utvrđuje prava i obveze Društva i Kupaca u svezi korištenja Poklon bonova Društva. Ovi Opći uvjeti obvezuju Društvo i svakog kupca koji kupi Poklon bon odnosno koji Poklon bonovima kupuje robu na prodajnim mjestima Društva.

Prodajna mjesta Društva su naznačena u općim uvjetima.

Objavom ovih općih uvjeta svaki je kupac suglasan da sa kupovinom Poklon bona prihvaća Opće uvjete za korištenje Poklon bonova.

1. OPĆENITO

Poklon bon je dokument izrađen od papira 200g i sadrži logo Društva, vrijednost Poklon bona te oznaku dana kupovine Poklon bona.

Poklon bonove izdaje Društvo temeljem plaćanja i Društvo ga je sukladno s ovim Općim uvjetima obvezno primiti kao plaćanje za robu koju prodaje u svim svojim prodajnim mjestima - prodavaonicama u Republici Hrvatskoj

2. VRIJEDNOSTI POKLON BONOVA

Poklon bon može biti izdan tako da se na njemu nalazi iznos od 6,64 € ( 50,00 kn ), 13,27€ (100,00 kn) , 26,54€ (200,00 kn) , 66,36€ (500,00 kn ) i 132,72€ ( 1.000,00 kn). Minimalni iznos Poklon bona za koji se može kupiti roba je 6,64 €  (50,00 kn). 

Poklon bon je moguće kupiti gotovinom, virmanom, debitnim karticama ili kreditnim karticama ali isključivo jednokratno u EMMEZETA PRODAJNIM CENTRIMA. Poklon bon se ne može kupiti na rate.

3. PRODAJNA MJESTA

Mjesta gdje se Poklon bonovi kupuju jesu EMMEZETA PRODAJNI CENTRI:

 • JANKOMIR, Velimira Škorpika 25, Zagreb
 • ŽITNJAK, Siniše Glavaševića 1, Zagreb
 • STUPNIK, Gospodarska 5, Donji Stupnik
 • SPLIT, Cesta dr.F. Tuđmana 7, Kaštel Sućurac
 • OSIJEK, Svilajska 36, Osijek
 • RIJEKA, Osiječka 67a, Rijeka
 • SL.BROD, Ulica Hrvatskih branitelja bb, Industrijska zona Sl.Brod
 • DUBROVNIK, Vukovarska 26, Dubrovnik
 • ZADAR, Ulica 84, gardijske bojne HV Termiti br. 20
 • VARAŽDIN, Gospodarska ulica 35, južni ulaz u grad
 • PULA,Trg 1.istarske Brigade 1

a kupovati se može roba isključivo u Emmezeta Prodajnim Centrima

4. OBVEZE DRUŠTVA

Za Društvo obveza s naslova Poklon bonova nastaje u trenutku kada kupac Poklon bona uplati vrijednost Poklon bona. Na Poklon bonu se upisuje datum kupnje Poklon bona. Ispunjenje potraživanja iz Poklon bona može zahtijevati njen donositelj (imatelj), bez predočenja bilo kakve identifikacijske isprave.

Obveza Društva s osnova Poklon bona prestaje kada Društvo primi Poklon bon kod prodaje robe protekom roka valjanosti Poklon bona ili ako Poklon bon postane nevaljan iz razloga navedenih u ovim Općim uvjetima.

Društvo ne odgovara za gubitak Poklon bona te se u slučaju gubitka, uništenja ili isteka roka valjanosti Poklon bona ne može tražiti povrat novca ili bilo koja druga naknada štete.

Društvo neće Imatelju Poklon bona izvršiti povrat novca za vrijednost Poklon bona.

Proizvod kupljen na rate ne može biti zamijenjen za poklon bonove.

Ukoliko se proizvod kupljen na bonove vrati zbog zakonom dopuštenih razloga Fliba će Kupcu/imatelju bonova vratiti isključivo bonove.

Na Poklon bon sa definiranim iznosima nije dozvoljeno ništa pisati, brisati, crtati niti popravljati.

Kupovinom Poklon bonova u prodavaonicama Emmezete Kupci bonova ostvaruju pravo na prikupljanje bodova.

Ako se poklon bonovi kupuju kod ovlaštenih trgovaca bodovi se ne ostvaruju.

Ako Kupac/imatelj bonova plaća poklon bonovima (bez obzira gdje su kupljeni) ostvarivanje novih i trošenje ranije stečenih bodova nije moguće.

Društvo može odbiti ispunjenje obveze iz Poklon bona, ako utvrdi da je Poklon bon krivotvoren ili da je rok trajanja istekao ili da je Poklon bon tako uništen da je nemoguće utvrditi njegov sadržaj.

5. PRAVA IMATELJA POKLON BONA

Ispunjenje obveze s naslova Poklon bona može zahtijevati donositelj Poklon bona za vrijeme trajanja roka Poklon bona u bilo kojem prodajnom mjestu Društva u Republici Hrvatskoj.

Rok iskorištenja Poklon bona je 3 (tri) mjeseca od dana kupnje Poklon bona.

Poklon bon ne glasi na ime te je stoga prenosiv.

Poklon bonovi se mogu kupiti u neograničenim količinama.

Kupac može kupovati sa Poklon bonovima robu iz cjelokupnog asortimana Društva bez ograničenja.

Poklon bonom može se platiti cjelokupan iznos računa ili djelomičan iznos računa.

Ukoliko iznos na Poklon bonu nije dostatan za podmirenje cijelog iznosa računa, ostatak se može podmiriti svim ostalim načinima plaćanja koja prodajno mjesto prihvaća.

U slučaju da je vrijednost kupovine niža od vrijednosti Poklon bona, Društvo neće vratiti ostatak iznosa.

Jedan račun se može platiti s više Poklon bonova.

6. OSTALE ODREDBE

Kupac Poklon bona prihvaća ove Opće uvjete i pravila korištenja Poklon bona sa danom kupnje Poklon bona.

Opći uvjeti poslovanja s Poklon bonovima vrijede od dana donošenja i objavljeni su na internetskoj stranici Društva na adresi www.emmezeta.hr, te u svim prodajnim mjestima Društva u Republici Hrvatskoj.

Društvo pridržava pravo izmjene ovih Općih uvjet, odnosno ukidanja daljnje prodaje Poklon bonova u svakom trenutku, uz obavezu da imateljima omogući da istu iskoriste do njihovog roka valjanost.

Sve sporove nastale vezano za ove uvjete i njihovu valjanost, ugovorne strane će riješiti sporazumno, a ako to nije moguće, tada ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.

U Zagrebu, dana 02.11.2017.g.

FLIBA d.o.o.
Donji Stupnik, Gospodarska 5 

Prijavite se na besplatni newsletter

kako bi uvijek bili u toku sa najnovijim akcijama i ponudama!