locationsMoja trgovina
user-profile
Moj profil

cart

Opći uvjeti - poklon kartice

OPĆI UVJETI

Općim uvjetima poslovanja s Poklon karticama društvo FLIBA d.o.o. Donji Stupnik, Gospodarska
5 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj) utvrđuje prava i obveze Izdavatelja i Kupaca (dalje u tekstu:
Korisnik) u svezi korištenja Poklon Kartica Izdavatelja (dalje u tekstu: Poklon Kartica).
Ovi Opći uvjeti obvezuju Izdavatelja i svakog Korisnika koji preuzme Poklon Karticu odnosno
koji Poklon Karticama kupuje robu na prodajnim mjestima Izdavatelja.

Prodajna mjesta Izdavatelja su naznačena u općim uvjetima.


Objavom ovih općih uvjeta svaki je Korisnik suglasan i pristaje da sa kupovinom Poklon Kartica
prihvaća Opće uvjete za korištenje Poklon Karticama koje uključuje uplate sredstava na Poklon
Karticu ili korištenje Poklon kartice kao sredstvo plaćanja pri kupnji.

 

1.IZGLED KARTICE

Poklon Kartica je sredstvo plaćanja u plastičnom obliku.
Izdavatelj je izdaje uz uplatu sredstava koju vrši i čiju visinu određuje Korisnik i u skladu s općim
uvjetima obvezan ju je prihvatiti kao sredstvo plaćanja za robu koja se prodaje na prodajnim
mjestima Izdavatelja.


2. VRIJEDNOSTI POKLON KARTICA

Izdavatelj izdaje Poklon Karticu na kojem se nalazi najniži mogući iznos uplate od 10 € (75.35kn).
Korisnik može u svakom trenutku povećati iznos na Poklon Kartici u neograničenom iznosu.
Poklon Kartica je izdana i postaje sredstvo plaćanja s gotovinskom uplatom, virmanom ili uplatom
s jednim od elektronskih sredstava plaćanja koje prima Izdavatelj.
Kupnja Poklon Kartice nije moguća uz odgodu plaćanja i/ili obročnu otplatu.
Uplaćeni iznos na preuzetoj Poklon Kartici predstavlja zamjenu jednoga sredstva plaćanja drugim.
Pri uplati sredstava na Poklon Karticu Korisniku se ne odobravaju popusti.
Poklon Karticu mogu preuzeti fizičke i pravne osobe.
Pri uplati bilo kojeg iznosa na Poklon kartici Korisnik ne ostvaruje pravo na prikupljanje bodova
niti može koristiti pravo na ranije stečene bodove.
Aktualno stanje na svojoj Poklon Kartici Korisnik može provjeriti kod djelatnika na svakom
prodajnom mjestu Izdavatelja.
Iznos na Poklon Kartici važeći je 10 godina od datuma uplate iznosa, nakon proteka od 10 godina
od uplate nepotrošeni iznos na Poklon kartici se briše i nije ga moguće iskoristiti.
Nije moguća isplata već uplaćenog novčanog iznosa na Poklon Kartici.
Ukupan uplaćen iznos na Poklon Kartici moguće je koristiti višekratno.
Nije moguće zbrajanje i isplaćivanje kamata na uplaćeni iznos na kartici.
S plaćanjem računa za kupnju trgovačke robe iznos na Poklon Kartici se umanjuje za iznos uplate.


3. PRODAJNA MJESTA

Mjesta gdje se Poklon bonovi kupuju i u kojima se isključivo mogu koristiti jesu EMMEZETA
PRODAJNI CENTRI :

JANKOMIR, Velimira Škorpika 25, Zagreb
ŽITNJAK, Siniše Glavaševića 1, Zagreb
STUPNIK, Gospodarska 5, Donji Stupnik
SPLIT, Cesta dr.F. Tuđmana 7, Kaštel Sućurac
OSIJEK, Svilajska 36, Osijek
RIJEKA, Osiječka 67a, Rijeka
SL.BROD, Ulica Hrvatskih branitelja bb, Industrijska zona Sl.Brod
DUBROVNIK, Vukovarska 26, Dubrovnik
ZADAR, Ulica 84, gardijske bojne HV Termiti br. 20
VARAŽDIN, Gospodarska ulica 35, Varaždin
PULA, Trg I. Istarske brigade. Pula


4. PRAVA I OBVEZE IZDAVATELJA

Za Izdavatelja obveza s naslova Poklon Kartice nastaje u trenutku kada Korisnik uplati najmanji
iznos vrijednosti na Poklon Karticu.
Izdavatelj je obvezan primiti Poklon Karticu kao plaćanje za robu koju prodaje u svim svojim
prodajnim mjestima -prodavaonicama u Republici Hrvatskoj
U slučaju gubitka, krađe ili oštećenja koje onemogućuje korištenje Poklon kartice Izdavatelj nije
dužan isplatiti odštetu Korisniku.
Izdavatelj može odbiti Poklon Karticu ako utvrdi da je Poklon Kartica krivotvorena ili da je njena
valjanost istekla ili da je kartica tako uništena da je nemoguće utvrditi njen sadržaj.
Izdavatelj nije dužan provjeravati identitet donositelja kartice pri njezinom korištenju. Izdavatelj
ne odgovara za gubitak Poklon Kartice niti se može tražiti poništenje izgubljene/ukradene Poklon
Kartice.
Za svaki broj Poklon Kartice Izdavatelj u svom računalnom sustavu vodi bazu podataka o svim
transakcijama koje su bile obavljene sa Poklon Karticom i koje omogućavaju precizan pregled
stanja i kretanja uplaćenih sredstava na kartici. Osim vrste i iznosa transakcije zabilježen je i datum
i točno vrijeme transakcije i prodajno mjesto Izdavatelja u kojoj je transakcija bila obavljena.
Baza podataka o transakcijama na Poklon Karticama sistemski je zaštićena.
Obveza Izdavatelja Poklon Kartice prestaje u trenutku kada ju Izdavatelj prihvati kao sredstvo
plaćanja za robu istekom valjanosti Poklon Kartice ili ako Poklon Kartica postane nevažeća zbog
bilo koje od okolnosti iz ovih općih uvjeta.


5. PRAVA I OBVEZE IMATELJA POKLON KARTICA

Korisnik može Poklon Karticom plaćati račun za kupnju trgovačke robe iz cjelokupnog asortimana
bez ograničenja na bilo kojem prodajnom mjestu Izdavatelja u Republici Hrvatskoj.
Plaćanje računa je moguće samo uz fizičko predočenje kartice, s time da se Korisnik pritom nije
dužan identificirati.
Korisnik uplatom iznosa preuzima Opće uvjete poslovanja sa Poklon Karticom te se smatra da ih
prihvaća i da je sa istima upoznat.

Korisnik može koristiti Poklon Karticu samo tako da karticu priloži Izdavatelju kao sredstvo
plaćanja prilikom kupnje robe. U slučaju da je vrijednost kupnje viša od vrijednosti iznosa na
Poklon Kartici, Korisnik mora doplatiti razliku. U slučaju da je vrijednost kupnje niža od
vrijednosti iznosa na Poklon Kartici, ostatak vrijednosti je zabilježen u središnjoj bazi podataka i
kupac ga može iskoristiti unutar razdoblja trajanja Poklon Kartice.
Korisnik može Poklon karticu prenijeti na treću osobu bez ograničenja. Prijenos se obavlja
izručenjem kartice. Novi Korisnik s prijenosom prava na Poklon Karticu stječe sva prava koja je
imao prethodni Korisnik sukladno ovim Općim uvjetima.


6. OSTALE ODREDBE

Opći uvjeti poslovanja sa Poklon Karticom stupaju na snagu i primjenjuju od dana donošenja i
objavljeni su na internetskoj stranici Izdavatelja na adresi www.emmezeta.hr te u svim prodajnim
mjestima Izdavatelja u Republici Hrvatskoj.
Sve transakcije obavljene na Poklon Kartici zabilježene su na računu koji ispostavlja Izdavatelj pri
čemu je zabilježen iznos transakcije te novo stanje iznosa na Poklon Kartici.
Na Poklon Kartici nije dopušteno išta pisati, brisati, precrtavati ili popravljati, u suprotnom Poklon
Kartica će se smatrati nevažećom.

Izdavatelj pridržava pravo izmjene ovih Općih uvjet, odnosno ukidanja daljnje prodaje Poklon
Kartice u svakom trenutku, uz obavezu da Korisnicima omogući da istu iskoriste do njihovog roka
valjanost.O svakoj izmjeni Općih uvjeta poslovanja izdavatelj će Korisnika obavijestiti putem internetske
stranice www.emmezeta.hr.Izmjene stupaju na snagu protekom roka od 14 dana od dana objave na navedenoj web stranici
Izdavatelja, a smatraju se prihvaćenima ako Korisnik u tom roku ne vrati karticu Izdavatelju.
Sve sporove nastale vezano za ove uvjete i njihovu valjanost, ugovorne strane će riješiti
sporazumno, a ako to nije moguće, tada ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

 

U Zagrebu, dana 1.9.2022 .g.

FLIBA, d.o.o.
Donji Stupnik, Gospodarska ulica 5.

Predsjednik Uprave Andrzey Sitarz

Prijavite se na besplatni newsletter

kako bi uvijek bili u toku sa najnovijim akcijama i ponudama!